Warning! We strongly recommend Internet Explorer (9.0 and later) and Google Chrome for better display.

Gene detail [Fasta]

Species Nasonia vitripennis
GeneNV17868
PositionSCAFFOLD116:666781..668104[GBrowse]
NasoniaBasehttp://hymenopteragenome.org/cgi-bin/gb2/gbrowse/nasonia10_scaffold/?name=NV17868
sequence mRNA:
>NV17868-RA
ATGTCTACTAATGCTTCTGTTTCTGGGATCAAGAGTGAGGGTGACTCGGAAGATGATCTGAAACGACAAGGGTCATTCAG
AAAATTACTACCAGTTAATAGTAATGGGGACTCTCAGCTCAGCACTGCTGTCAAGATGATAGACCGACCAAATACTTCTC
AAAACAGTAAAGAGTATGCAGTATATCTTCAAGAATACAACATTCTTGCAGAATACAATACATTACGCAGTCAAGATTTG
AGAGGAATTTATGTCATACCATCAGCTCAAAATTCTTTTTTATGGTTTGGAGTACAGTTTATTCGTCAAGGAATTTATCA
AGGTGGTGTGTTCAGGTTTACTATCACACTACCCCAAAACTTTCCGGATGGAAAATGTCCAAACGTTCTATTCCAAACCA
AGGTATTTCACCCTTTGATAAACTACACAACAGGAGAACTGAATACTGCCTGGGGATTTCCCGAGTGGAAAAGAAGCAAT
AGAATTTGGCAACTAGTGCAATACATAAGTAAAATTTTCACCAAGCTGGATACCAAAATGATTTCCGTTAATGATGAAGC
CTTATTACTGCTAGAAACAGACTTTGAAAATTTTAAAGAACAAGCTAAGAAATGTGTTAAGGATAGCCTGAGTGTAGTTT
ATGATCCGCCAGCAACTGATGATCCCCATTACATTACATTTAGTCCTTATGATAGTGAATTACACGATCCTGTAAAACAA
GAAATTTACAAACCAAAGGATGACAATGAGAACAAACCCACGGGATATTCGTGGGTGCAACCAGGCTCTTTGCAGCCGTT
TTCGAAACCAGAGGCTAGATAG
PEP:
>NV17868-PA
MSTNASVSGIKSEGDSEDDLKRQGSFRKLLPVNSNGDSQLSTAVKMIDRPNTSQNSKEYAVYLQEYNILAEYNTLRSQDL
RGIYVIPSAQNSFLWFGVQFIRQGIYQGGVFRFTITLPQNFPDGKCPNVLFQTKVFHPLINYTTGELNTAWGFPEWKRSN
RIWQLVQYISKIFTKLDTKMISVNDEALLLLETDFENFKEQAKKCVKDSLSVVYDPPATDDPHYITFSPYDSELHDPVKQ
EIYKPKDDNENKPTGYSWVQPGSLQPFSKPEAR
Swiss-ProtAKT-interacting protein
OrthologiGroup-00022    Protein crossbronx homolog      

You might be interested in these researchers

You might be interested in these references