Warning! We strongly recommend Internet Explorer (9.0 and later) and Google Chrome for better display.

Gene detail [Fasta]

Species Nasonia vitripennis
GeneNV16849
PositionSCAFFOLD47:519537..520248[GBrowse]
NasoniaBasehttp://hymenopteragenome.org/cgi-bin/gb2/gbrowse/nasonia10_scaffold/?name=NV16849
sequence mRNA:
>NV16849-RA
ATGTCTATTCTAGACGACCGTGACGCCTTCAGAAAGAATCCATACTTCAAAGAGGAGGATCAAATTAAGGGGGACTTCAC
TCCGTTCTACGTAGCAATCACTATTTGCTCCATTATTGGTGCCTTTCTGATCATCATTAATATTGCTTTCTGCTACTGCT
CGCAGTATCGAGGCTACTGGAAAAACAGAAATACTGGTAACCGTTGGATCCAGTCGCTGTGGACTGTAACACCCCATAAC
AATCCACCTCTAGACCTGACTGAATTGGAAGAAGGTGTCAAGACTTACCAAGCAAACGCAAACAATACTGTGCAATATTT
CCCAGAAGACACAGAGAGCATTGGACATCAGCAGGGACAACAGTACATGGAACTTCAAAAACGAGAGACTTCCGCCGTTC
TGACGCTATTCGTAGTCGGCGTCATAATGATATTGTTGAAATTCGGACCGCGAATCTGCAAAACGAGACACGAGCCGTTG
CCTACCGAGCAGGACTGGATGGGCAAGTCTTACGAGCATGAATTGTCGGTGTCCATAGCCTGA
PEP:
>NV16849-PA
MSILDDRDAFRKNPYFKEEDQIKGDFTPFYVAITICSIIGAFLIIINIAFCYCSQYRGYWKNRNTGNRWIQSLWTVTPHN
NPPLDLTELEEGVKTYQANANNTVQYFPEDTESIGHQQGQQYMELQKRETSAVLTLFVVGVIMILLKFGPRICKTRHEPL
PTEQDWMGKSYEHELSVSIA
Swiss-ProtAminomethyltransferase
OrthologiGroup-00025    Semaphorin-5A      

You might be interested in these researchers

You might be interested in these references